pondelok, 7. apríla 2008

ZOZNAM ČLENOV SFK ORION

ZOZNAM ČLENOV SFK ORION NOVÉ ZÁMKY


1. Ján CZUCZOR

2. Zoltán GERGELY

3. Vojtech GOTTGEISEL

4. Mgr. Agáta HOLUBOVÁ

5. Jozef HUČKA mail: jozef.hucka@gmail
.com

6. Mgr. Peter HUDEC mail:
pet.hud.83@gmail.com

7. Mgr. Štefan HUSLICA

8. Slavomír CHREN mail: slavo.chren@post.sk

9. Ing. Ildikó KISSOVÁ

10. MUDr. Štefan KONKOL mail: konkol@stonline.sk

11. Mgr. Marián KOSTOLNÝ mail: kos
tolny@minv.sk

12. Ing. Štefan MRVÁŇ mail: mrvan@unsk.sk

13. Peter PETRÁŠ mail:
ptrptr399@gmail.com

14. František PROCHÁZKA mail: frank.prochazka@zoznam.sk

15. Štefan PROCHÁZKA mail: yoda@aufob.org

16. Ladislav PŠENÁK mail:
ladislav205@gmail.com

17. RNDr. Eva SEKOVÁ mail:
esekova2@gmail.com

18. Ondrej SOKOLA

19. Tamara ŠAŠKOVÁ mail:
tamara.saskova@gmail.com

20. Ing. Zoltán TÓTH,
ztothnz@gmail.com

21. Ondrej TREPÁČ mail:
ondrej.trepac@gmail.com

22. Waldemar URMÍNSKY mail: waldes1@azet.sk

23. RNDr. Miloš VOJTEK mail: m.vojtek@centrum.sk

Žiadne komentáre: