pondelok 7. apríla 2008

ZOZNAM ČLENOV SFK ORION

ZOZNAM ČLENOV SFK ORION NOVÉ ZÁMKY


1. Ján CZUCZOR

2. Zoltán GERGELY

3. Vojtech GOTTGEISEL

4. Mgr. Agáta HOLUBOVÁ

5. Jozef HUČKA mail: jozef.hucka@gmail
.com

6. Mgr. Peter HUDEC mail:
pet.hud.83@gmail.com

7. Mgr. Štefan HUSLICA

8. Slavomír CHREN mail: slavo.chren@post.sk

9. Ing. Ildikó KISSOVÁ

10. MUDr. Štefan KONKOL mail: konkol@stonline.sk

11. Mgr. Marián KOSTOLNÝ mail: kos
tolny@minv.sk

12. Ing. Štefan MRVÁŇ mail: mrvan@unsk.sk

13. Peter PETRÁŠ mail:
ptrptr399@gmail.com

14. František PROCHÁZKA mail: frank.prochazka@zoznam.sk

15. Štefan PROCHÁZKA mail: yoda@aufob.org

16. Ladislav PŠENÁK mail:
ladislav205@gmail.com

17. RNDr. Eva SEKOVÁ mail:
esekova2@gmail.com

18. Ondrej SOKOLA

19. Tamara ŠAŠKOVÁ mail:
tamara.saskova@gmail.com

20. Ing. Zoltán TÓTH,
ztothnz@gmail.com

21. Ondrej TREPÁČ mail:
ondrej.trepac@gmail.com

22. Waldemar URMÍNSKY mail: waldes1@azet.sk

23. RNDr. Miloš VOJTEK mail: m.vojtek@centrum.sk

Žiadne komentáre: