pondelok 7. apríla 2008

ZOZNAM ČLENOV SFK ORION

ZOZNAM ČLENOV SFK ORION NOVÉ ZÁMKY


1. Ján CZUCZOR

2. Zoltán GERGELY

3. Vojtech GOTTGEISEL

4. Mgr. Agáta HOLUBOVÁ

5. Jozef HUČKA mail: jozef.hucka@gmail
.com

6. Mgr. Peter HUDEC mail:
pet.hud.83@gmail.com

7. Mgr. Štefan HUSLICA

8. Slavomír CHREN mail: slavo.chren@post.sk

9. Ing. Ildikó KISSOVÁ

10. MUDr. Štefan KONKOL mail: konkol@stonline.sk

11. Mgr. Marián KOSTOLNÝ mail: kos
tolny@minv.sk

12. Ing. Štefan MRVÁŇ mail: mrvan@unsk.sk

13. Peter PETRÁŠ mail:
ptrptr399@gmail.com

14. František PROCHÁZKA mail: frank.prochazka@zoznam.sk

15. Štefan PROCHÁZKA mail: yoda@aufob.org

16. Ladislav PŠENÁK mail:
ladislav205@gmail.com

17. RNDr. Eva SEKOVÁ mail:
esekova2@gmail.com

18. Ondrej SOKOLA

19. Tamara ŠAŠKOVÁ mail:
tamara.saskova@gmail.com

20. Ing. Zoltán TÓTH,
ztothnz@gmail.com

21. Ondrej TREPÁČ mail:
ondrej.trepac@gmail.com

22. Waldemar URMÍNSKY mail: waldes1@azet.sk

23. RNDr. Miloš VOJTEK mail: m.vojtek@centrum.sk

štvrtok 3. apríla 2008

POZVÁNKA FEBRUÁR 2018SCIFI KLUB ORION   pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch


Vás pozýva na prednášku

na tému


 NOVÉ SCI-FI A FANTASY FILMY V ROKU 2018

LEKTOR:
Ondrej  TREPÁČ

AKCIA SA USKUTOČNÍ DŇA
9. februára 2018
o 18.00
V priestoroch Odd. odbornej literatúry KAB
(Björnsonova ul., budova Agrisu)

AKCIA JE VOĽNE PRÍSTUPNÁ KAŽDÉMU ZÁUJEMCOVI
      
               Zriaďovateľom KAB je Nitriansky samosprávny kraj


SCIFI KLUB ORION  pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch


Vás pozýva na prednášku

na tému

NOVÉ SCI-FI A FANTASY FILMY V ROKU 2018
LEKTOR:
Ondrej TREPÁČ

AKCIA SA USKUTOČNÍ DŇA
16. februára 2018
o 18.00
V priestoroch Odd. odbornej literatúry KAB
(Björnsonova ul.,  budova Agrisu)
AKCIA JE VOĽNE PRÍSTUPNÁ KAŽDÉMU ZÁUJEMCOVI


               Zriaďovateľom KAB je Nitriansky samosprávny kraj